BREZPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV SE NADALJUJE

 

V okviru programa Usposabljanja mentorjev 2021-2023 izvajamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Izobraževalnega centra Piramida Maribor usposabljanja za bodoče mentorje dijakom in študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom in študentom za izvajanje PUD in PRI.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalci.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.

  • Osnovno usposabljanje poteka v skupini do 13 udeležencev in obsega 32-urni program zgoščen na predvidoma 4 dni, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo projektne naloge.
  • Nadaljnja usposabljanja obsegajo 8-urni program, izveden praviloma v enem dnevu.

 

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Povezava do predstavitve projekta je na: https://www.usposabljanje-mentorjev.si/index.php/predstavitev-projekta/

 

NADALJNJA USPOSABLJANJA – SKLOP B

V sklopu B bo potekalo nadaljnje usposabljanje mentorjev. Usposabljanja bodo potekala po krajših programih v obsegu 8 ur, praviloma izvedene v enem dnevu. Vsa usposabljanja potekajo v skupini do 13 udeležencev. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

 

V nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo mentorji, ki:

  • so že opravili osnovno usposabljanje bodisi v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021
  • ali mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

 

Prvo usposabljanje iz sklopa B na temo Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu bomo na Izobraževalnem centru Piramida Maribor organizirali v torek, 27. 9. 2022, ob 12.00 uri.

 

Prijava je mogoča preko spletne strani – POVEZAVA

 

Vabljeni na brezplačne seminarje za mentorje!

Koordinator: dr. Tina PERKO: tel. 02 320 86 13 , e mail: tina.perko@icp-mb.si

  • Objavljeno:
  • Kategorije: MICNOVICE