Prednosti NPK so:

  • dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
  • razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušnje in neformalno učenje;
  • lažje prehajanje iz ene dejavnosti ali enega podjetja ali v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;
  • večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;
  • napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko posameznik pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
  • pridobivanje osnov za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;
  • večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;
  • povečana možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.