Referat za študijske in študentske zadeve se nahaja v pritličju šole, kjer lahko dobite vse informacije v zvezi s študijem.
Med samim študijem lahko v času uradnih ur dvignete potrdila o vpisu, študentske izkaznice, gesla za elektronsko prijavo na izpit, vlagate prijave teme za diplomska dela in priznavanja izpitov.
V času izpitnih rokov referat objavlja sezname prijavljenih študentov na izpit in rezultate izpitov, ki so na vpogled na internetni strani in oglasni deski šole. Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem.
V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Referentka za študijske in študentske zadeve (izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon:+386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta:bernarda.marot@icp-mb.sibernarda.marot@guest.arnes.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko

Telefon:+386 (2) 320 86 33
E-pošta:irena.vracko@icp-mb.siirena.vracko@guest.arnes.si

 

URADNE URE

Uradne ure referata za redni študij so vsak dan med 8. in 11. uro.

Uradne ure referata za izredni študij so vsako sredo in četrtek med 14.30 in 15.30 uro.