Referat za študijske in študentske zadeve se nahaja v pritličju šole, kjer lahko dobite vse informacije v zvezi s študijem.
Med samim študijem lahko v času uradnih ur dvignete potrdila o vpisu, študentske izkaznice, gesla za elektronsko prijavo na izpit, vlagate prijave teme za diplomska dela in priznavanja izpitov.
V času izpitnih rokov referat objavlja sezname prijavljenih študentov na izpit in rezultate izpitov, ki so na vpogled na internetni strani in oglasni deski šole. Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem.
V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Referentka za študijske in študentske zadeve (izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon:+386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta:bernarda.marot@icp-mb.sibernarda.marot@guest.arnes.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko, univ. dipl. ekon.

Telefon:+386 (2) 320 86 33
E-pošta:irena.vracko@icp-mb.siirena.vracko@guest.arnes.si

 

URADNE URE

Glejte obvestilo na spletni strani šole.