V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

Pravni inštitut Narus, Klemen Pohar, s. p.

Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana

e-pošta: dpo@narus.si

telefon: +386 (0) 31 352 669