• Šola zagotavlja malico dijakom v času pouka v skladu s šolskim koledarjem.
 • Dijaki so upravičeni do malice le, če so oddali prijavo. Malico lahko v šolski kuhinji prevzamejo z elektronskim čitalcem – kartico.
 • Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, ni odjavil malice do 12. ure za naslednji dan, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

Dijaki oziroma starši odjavijo šolsko malico na naslednje načine.

 • po elektronski pošti na internetni naslov: malica.icp@gmail.com do 12. ure za naslednji dan pouka,
 • osebno v šol. kuhinji, na zaslonu
 • osebno v nabiralnik za šolsko prehrano do 12. ure za naslednji dan pouka,
 • po telefonu na številko 040 23 55 20 s sms-sporočilom, do 12. ure za naslednji dan pouka.

Pri odjavi so obvezni podatki:

 • ime in priimek,
 • razred,
 • vpiše se ˝ BOLEZEN˝, če je dijak zbolel (uveljavlja pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti),
 • datum, za katerega se malica odjavlja.

Izdajanje malice poteka od 9.00 do 11.00, določeno po urniku oz. po razporedu.

Vsa podrobnejša pojasnila ali informacije o šolski prehrani lahko dobite pri Saši Berlič (kabinet I/7), koordinatorici šolske prehrane.

Jedilnik za mesec maj 2024: Jedilnik-maj 2024

Malico lahko odjavite preko elektronskega sporočila. Pišite na malica.icp@gmail.com

V sporočilo obvezno dopišite:

 • ime in priimek,
 • razred,
 • vpiše se ˝BOLEZEN˝, če je dijak zbolel (uveljavlja pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti),
 • datum, za katerega se malica odjavlja.
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz