Nagovor ravnateljice

Višje strokovne šole

mag. Neve Malek

Naša Višja strokovna šola je v letu 2019 obeležila 20 let delovanja. V študijskem letu 1999/2000 smo prvi v Sloveniji pričeli z izvajanjem izrednega študija višješolskega strokovnega programa živilstvo. Naslednje leto se je izrednim študentom priključila še prva generacija rednega študija. Spremembe v širšem in ožjem okolju, nova spoznanja stroke in pridobljene izkušnje so vodile v prenovo programa. Tako smo v študijskem letu 2007/2008 pričeli izvajati v skladu z bolonjskimi izhodišči prenovljen program »živilstvo in prehrana«, ki študentom omogoča več izbirnosti in je še bolj povezan s potrebami gospodarstva in ostalih deležnikov.

Za seboj torej »puščamo« dve plodni desetletji, ki sta šoli prinesli prepoznavnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru ter več kot 500 diplomantov, ki so danes zaposleni na različnih področjih živilstva in prehrane, nekateri od njih tudi v tujini. S številnimi se pogosto srečujemo na strokovnem področju. Mnogi od njih so mentorji našim študentom na praktičnem izobraževanju in/ali somentorji pri diplomskih delih.

Našim študentom lahko ponudimo marsikaj. Poleg dobro opremljenih predavalnic tudi dobro opremljene laboratorije in specialne učilnice s sodobno opremo, strokovnost predavateljev in ostalih sodelavcev šole, skrb za vsakega posameznika, možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v več kot 150 različnih podjetjih ter ustanovah in seveda v tujini preko programa Erasmus+. Da delamo dobro in smo razvojno naravnani, nam je v začetku leta 2018 pritrdila tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) na redni petletni evalvaciji.

Izjemen poudarek dajemo povezovanju s prakso. Približno polovica naših predavateljev je redno zaposlena na šoli, medtem ko druga polovica z nami sodeluje pogodbeno in v študijski proces vnaša bogate izkušnje iz različnih delovnih okolij. Bodoča delovna okolja naši študenti spoznavajo tudi preko strokovnih ogledov, ki jih redno organiziramo v okviru seminarskih vaj. Na tak način imajo idealno priložnost povezovanja teorije in prakse, kar jih še bolje pripravi na izzive poklicne kariere.

Zavedamo se, da se družba in vrednote okoli nas nenehno spreminja, terciarno izobraževanje vsako leto ponuja dodatne programe, spreminjajo se tudi zanimanja in interesi mladih generacij. Obenem pa tudi vemo, da hrana in prehrana že dolgo nista več le sredstvo preživetja in da vedno večjemu številu ljudi ni vseeno, kaj kupuje, kje kupuje in kaj daje na krožnik. Tako ostaja naš program živilstvo in prehrana zimzeleno aktualen in atraktiven, z dobrimi možnostmi zaposlitve in tudi samozaposlitve.