Nagovor ravnatelja

Šola je je bila zmeraj najpomembnejši medij za prenašanje tradicije in znanja z generacije na generacijo. Danes to morda velja še toliko bolj kot včasih, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca tradicije oslabljen.

Nadaljevanje in znanje človeške družbe je zato v našem času še toliko bolj odvisno od šole.

                                                                                   Albert Einstein

Drage dijakinje in dijaki

Odločili ste se nadaljevati šolanje na Srednji šoli za prehrano in živilstvo Maribor in prav ste se odločili. Na šoli izobražujemo za poklice, ki so poznani že iz zgodovine, za poklice, ki so cenjeni še danes in za poklice, ki bodo potrebni tudi v prihodnosti. Poklici v programih pek, slaščičar, mesar in živilsko prehranski tehnik, so temeljni poklici v vsaki družbi in so tudi v Sloveniji deficitarni poklici, to pomeni, da jih primanjkuje.      Naši dijaki se po zaključku izobraževanja lahko hitro zaposlijo, saj pridobijo v času šolanja na naši šoli:

veliko teoretičnega znanja o bodočem poklicu,

veliko praktičnega znanja, spretnosti in veščin,

vpogled v način poslovanja in poslovne načrte,

usvojijo pa tudi komunikacijsko in računalniško znanje.

Pa ni samo znanje tista vrednota, ki jo dijaki pridobijo med šolanjem pri nas. Na šoli se dogaja še veliko zanimivega, kaj vse ponujamo pa boste videli takoj, ko se začnejo različne aktivnosti.

V novem šolskem letu vam želim veliko znanja, uspehov in prijateljstva.

mag. Midhat Mulaosmanović
Ravnatelj Srednje šole za prehrano in živilstvo Maribor in
direktor IC Piramida Maribor