OSEBNA ZBIRNA MAPA OZ. OSEBNI PORTFOLIJO KANDIDATA:

Portfolijo je podlaga za pridobitev certifikata.

 

SESTAVINE ZBIRNE MAPE:

1) PRIJAVA V POSTOPEK ZA PREVERJANJE NPK

Prijavnica NPK

2) ŽIVLJENJEPIS V OBLIKI EUROPASS EUROPASS CV* Spletna povezava do informacij:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions?loc=sl_SI

3) KOPIJA OSEBNEGA DOKUMENTA

4) DOKAZILA S KATERIMI KANDIDAT DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

5) REFERENCE DELODAJALCEV, STRANK… V kolikor jih imate jih vložite v Zbirno mapo.