Rastemo z učenjem.

To ne velja le za mladino. Vseživljensko učenje pridobiva na pomenu –  vedno več ljudi se zaveda, da se izobraževanje ne konča s formalno izobrazbo. Nova znanja nam omogočajo, da smo konkurenčni na trgu dela, da si olajšamo naše delo in lasten razvoj.

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru IC Piramida, skrbimo, da smo s ponudbo neformalnih izobraževanj aktualni in visoko strokovni.  Vsa izobraževanja se odvijajo pod vodstvom odličnih učiteljev z dolgoletno prakso na strokovnem področju. Za določene vsebine iščemo tudi zunanje strokovnjake, tako, da so udeleženci naših izobraževanj vedno seznanjeni z najnovejšimi dognanji, spretnostmi in trendi.

S številnimi tečaji, delavnicami pokrivamo vsebine na področju zdrave prehrane in živilstva. S vsebinami se prilagajamo ciljnim skupinam, ki so lahko odrasli, študentje ali osnovnošolska mladina. Za slednje pripravljamo tudi naravoslovne dneve. Programe pripravljamo sami ali po dogovoru s šolami.

Več na povezavah in kontaktu: mic@icp-mb.si