ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Višje strokovne šole je organ študentov (študentske skupnosti), preko katerega študenti samostojno in avtonomno urejajo svoje delovanje. Sestavlja ga pet predstavnikov študentov 1. in 2. letnika rednega in izrednega študija, ki so izvoljeni na tajnih volitvah.

Mandat študentskega sveta je eno leto od konstituiranja sveta. Študentska skupnost ima svoj prostor v prvem nadstropju (kabinet K I/1).

V študijskem letu 2022/23 se je študentski svet konstituiral 27. marca 2023.  Mandat študentskega sveta traja eno leto od konstituiranja. Člani študentskega sveta so:

  • Amadea Flek, 1. letnik  rednega študija (predsednica)
  • Marko Arnuga, 2. letnik rednega študija (namestnik predsednice)
  • Diana Rep, 1. letnik rednega študija
  • Melita Naglič, 2. letnik rednega študija
  • Zoya Piberčnik, 1. letnik rednega študija

Amadea Flek

Marko Arnuga

 Diana Rep

Melita Naglič

Zoya Piberčnik

Študentski svet je na svojem rednem sestanku, 27. septembra 2022, sprejel dokument o pravicah in dolžnostih študentov.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz