ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Višje strokovne šole je organ študentov, preko katerega študenti samostojno in avtonomno urejajo svoje delovanje. Sestavlja ga pet predstavnikov študentov 1. in 2. letnika rednega in izrednega študija, ki so izvoljeni na tajnih volitvah.

Mandat študentskega sveta je eno leto od konstituiranja sveta. Študentska skupnost ima svoj prostor v prvem nadstropju (kabinet K I/1).

V letu 2019 se je študentski svet konstituiral 19. decembra. Člani študentskega sveta so:

  • Nejc Krabonja, 1. letnik  rednega študija (predsednik)
  • Iva Bukovec, 1. letnik rednega študija (namestnica predsednika)
  • Marjeta Tržan, 2. letnik rednega študija
  • Marko Vidič, 2. letnik rednega študija
  • Nataša Čavec, izredni študij

 

 

 

 

 

 

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si