ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Višje strokovne šole je organ študentov (študentske skupnosti), preko katerega študenti samostojno in avtonomno urejajo svoje delovanje. Sestavlja ga pet predstavnikov študentov 1. in 2. letnika rednega in izrednega študija, ki so izvoljeni na tajnih volitvah.

Mandat študentskega sveta je eno leto od konstituiranja sveta. Študentska skupnost ima svoj prostor v prvem nadstropju (kabinet K I/1).

V študijskem letu 2021/22 se je študentski svet konstituiral 10. februarja 2022.  Mandat študentskega sveta traja eno leto od konstituiranja. Člani študentskega sveta so:

  • Anja Furman, 2. letnik  rednega študija (predsednica)
  • Marko Arnuga, 1. letnik rednega študija (namestnik predsednice)
  • Maruša Gračnar, 2. letnik rednega študija
  • Melita Naglič, 1. letnik rednega študija
  • Zoya Piberčnik, 1. letnik rednega študija

Anja Furman

Marko Arnuga

 Maruša Gračnar

 

Melita Naglič

Zoya Piberčnik

Študentski svet je na svojem rednem sestanku, 27. septembra 2022, sprejel dokument o pravicah in dolžnostih študentov.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz