Na praktično izobraževanje sprejemamo študente višjih in visokih strokovnih šol različnih smeri in stopnje izobraževanja:

Prehrana in živilstvo

  • inženir/inženirka živilstva in prehrane (VI stop.)
  • dipl. inženir/inženirka živilstva in prehrane UN (VII stop.)

Gostinstvo in turizem

  • organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu (VI stop.)