Svet zavoda sestavlja 17 članov:  3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki študentov, 3 predstavniki staršev dijakov, 1 predstavnik strateškega sveta, 2 predstavnika dijakov.

Predsednik Sveta zavoda je Stanko Vorih.

Direktor/ravnatelj je mag. Midhat Mulaosmanović.

Organi Srednje šola za prehrano in živilstvo:

 • ravnatelj šole
 • učiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor / oddelčni učiteljski zbori
 • razrednik
 • strokovni aktivi
 • pritožbena komisija
 • komisija za kakovost
 • svet staršev
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz