PREDAVATELJI PO PREDMETNIH PODROČJIH

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

PREDMET PREDAVATELJI
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Lidija KOCIPER, univ. dipl. psiholog,

Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. inž. org. dela,

Marija TEMENT, univ. dipl. ekon.

2. Ekonomika in management podjetij (EMP) mag. Marlena VINTER, univ. dipl. ekon.,

Zdenka BOLTAVZER, univ. dipl. ekon.,

Marija TEMENT, univ. dipl. ekon.

3. Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Tamara KOVAČ, prof. slov. in angl.,

dr. Andrej PODBREŽNIK, prof. angl. in nem.,

Mojca ŠUMANDL, prof. nem.

4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) mag. Marlena VINTER, univ. dipl. ekon.,

dr. Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

dr. TEŽAK Oto, univ. dipl. inž. elektr.

5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) Karmen JURČEVIČ, prof. biol. in kem.,

Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.

6. Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB) Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Vida NAHBERGER MARČIČ,univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Mateja CIRINGER, univ. dipl. inž. živil. tehn.

7. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika (TPE) Polonca LESKOVAR MESARIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Neva MALEK, univ. dipl. inž. kem. tehn.,

mag. Midhat MULAOSMANOVIĆ, univ. dipl. strojništva

8. Prehrana in zdravje (PRZ) Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

dr. Olivera STANOJEVIĆ JERKOVIĆ, dr. med., spec. social. med.,

dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.,

9. Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ) dr. Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Neva MALEK, univ. dipl. inž. kem. tehn.

10. Praktično izobraževanje I (PI I) Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org., dipl. inž. kem. tehn.,

Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.

dr. Tina PERKO, univ. dipl. inž. živil. tehn.

11. Tehnologija mleka (TML) Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.

12. Tehnologija mesa (TME) Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Marlena SKVARČA, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.

13. Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Zdenka MASTEN, univ. dipl. ing. živil. tehn.,

Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. živil. tehn.

14. Tehnologija predelave žit (TPŽ) Lidija TAŠNER, univ. dipl. ing. živil. tehn.,

Mateja CIRINGER, univ. dipl. ing. živil. tehn.

15. Prehrana in dietetika (PRD) Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.

16. Sestava in kakovost živil s tehnolog (SKŽ) Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Lidija TAŠNER, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

dr. Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Mateja CIRINGER, univ. dipl. inž. živil. tehn.

17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko (PGK) dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.,

mag. Marlena SKVARČA, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Marija SRAKA, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.

18. Tehnologija in organizacija prehranskih obratov (TOP) Marija SRAKA, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.

19. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (ZKN) Marija SRAKA, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org., dipl. inž. kem. tehn.,

mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.

20. Tehnologija vina (TVI) Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

mag. Janez VALDHUBER, univ. dipl. inž. agr.

21. Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Manja TEMENT, univ. dipl. ekon.,

Zdenka BOLTAVZER, univ. dipl. ekon.

22. Praktično izobraževanje II (PI II) Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

Vesna POŠTUVAN,univ. dipl. org., dipl. inž. kem.tehn.

RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za višješolski program Živilstvo in prehrana

Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013 ) ter Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014)

Izobraževalni center Piramida Maribor VIŠJA STROKOVNA ŠOLA objavlja

R A Z P I S za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za višješolski program Živilstvo in prehrana

Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici VSŠ na telefonski številki 02 320 86 11 ali elektronskem naslovu visja.strokovna@icp-mb.si

Razpis2-za-imenovanje-predavateljev_2019

OBRAZEC ZA PRIJAVO

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si