PREDAVATELJI PO PREDMETNIH PODROČJIH

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

PREDMET PREDAVATELJI
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. inž. org. dela
Nina VOMBERGAR, mag.soc. (I)
2. Ekonomika in management podjetij (EMP)  

mag. Marlena VINTER, univ. dipl. ekon.

 

3. Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Urška PETRIČ, prof. ang.
Mojca ŠUMANDL, prof. nem.
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS)  

mag. Marlena VINTER, univ. dipl. ekon.
dr. Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živil. tehn.
dr. TEŽAK Oto, univ. dipl. inž. elektr.

5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) Karmen JURČEVIČ, prof. biol. in kem.

 

6. Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB)  

Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.
mag. Vida NAHBERGER MARČIČ,univ. dipl. inž. živil. tehn.

 

7. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika (TPE) Polonca LESKOVAR MESARIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.
mag. Neva MALEK, univ. dipl. inž. kem. tehn.dr. Tina PERKO, univ. dipl. inž. živ. tehn.
8. Prehrana in zdravje (PRZ) Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živil. tehn.
dr. Olivera STANOJEVIĆ JERKOVIĆ, dr. med., spec. social. med.
dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.
9. Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ) dr. Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živil. tehn.

mag. Neva Malek, univ. dipl. inž. kem. tehn.

10. Praktično izobraževanje I (PI I)  

Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org., dipl. inž. kem. tehn.
Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.

 

11. Tehnologija mleka (TML) Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.
12. Tehnologija mesa (TME)  

Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. inž. živil. tehn.

13. Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ)  

Zdenka MASTEN, univ. dipl. ing. živil. tehn.
Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. živil. tehn.

14. Tehnologija predelave žit (TPŽ)  

Lidija TAŠNER, univ. dipl. ing. živil. tehn.
Dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. inž. živ. tehn.

15. Prehrana in dietetika (PRD)  

Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živil. tehn.
dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.

16. Sestava in kakovost živil s tehnolog (SKŽ)  

Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Lidija TAŠNER, univ. dipl. inž. živil. tehn.
dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. inž. živil. tehn.

17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko (PGK)  

dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. živil. tehn.
mag. Marlena SKVARČA, univ. dipl. inž. živil. tehn.

 

18. Tehnologija in organizacija prehranskih obratov (TOP) Marija SRAKA, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živil. tehn.
19. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (ZKN)  

Marija SRAKA, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org., dipl. inž. kem. tehn.
mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.

20. Tehnologija vina (TVI)  

Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živil. tehn.
mag. Janez VALDHUBER, univ. dipl. inž. agr.

21. Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Manja TEMENT, univ. dipl. ekon.

 

22. Praktično izobraževanje II (PI II) Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Vesna POŠTUVAN,univ. dipl. org., dipl. inž. kem.tehn.

RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za višješolski program Živilstvo in prehrana

Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013 ) ter Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014)

Izobraževalni center Piramida Maribor VIŠJA STROKOVNA ŠOLA objavlja

R A Z P I S za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za višješolski program Živilstvo in prehrana

Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici VSŠ na telefonski številki 02 320 86 11 ali elektronskem naslovu visja.strokovna@icp-mb.si

Razpis-za-imenovanje-predavateljev_2020

OBRAZEC ZA PRIJAVO

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si