PREDAVATELJI PO PREDMETNIH PODROČJIH

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

E-naslovi predavateljev in telefonske številke so dostopni na KONTAKTI

PREDMET PREDAVATELJI
1. Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Vesna POŠTUVAN
Nina VOMBERGAR
2. Ekonomika in management podjetij (EMP) dr. Vesna TRANČAR
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Urška PETRIČ LES
Mojca ŠUMANDL
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) dr. Alenka HMELAK GORENJAK
dr. Oto TEŽAK
5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) Karmen JURČEVIČ
6. Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB) Rosvita ARZENŠEK PINTER
7. Temeljni tehnološki procesi, embalaža in logistika (TPE) Polonca LESKOVAR MESARIČ
mag. Neva MALEK LESKOVARdr. Tina PERKO
8. Prehrana in zdravje (PRZ) Kaja TRLEP

Barbara OZBIČ KIRIJAKOPULOS

9. Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ) dr. Alenka HMELAK GORENJAK
10. Praktično izobraževanje I

(PI I)

Vesna POŠTUVAN
Silva HOSTNIK
11. Tehnologija mleka (TML) Silva HOSTNIK
12. Tehnologija mesa (TME) Rosvita ARZENŠEK PINTER
13. Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Zdenka MASTEN
Silva HOSTNIK
14. Tehnologija predelave žit (TPŽ) Lidija TAŠNER
dr. Blanka VOMBERGAR
15. Prehrana in dietetika (PRD) Ksenija EKART
16. Sestava in kakovost živil s tehnologijami (SKŽ) Zdenka MASTEN
Silva HOSTNIK
Rosvita ARZENŠEK PINTER
17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko (PGK) dr. Blanka VOMBERGAR
mag. Marlena SKVARČA
18. Tehnologija in organizacija prehranskih obratov (TOP) Ksenija EKART

Marija PREDIKAKA

19. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (ZKN) Vesna POŠTUVAN

Marija SRAKA

mag. Metka SENEKOVIČ

Gregor SOK

20. Tehnologija vina (TVI) Zdenka MASTEN

mag. Janez VALDHUBER

21. Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) dr. Vesna TRANČAR
22. Praktično izobraževanje II

(PI II)

Silva HOSTNIK

Vesna POŠTUVAN

RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za višješolski program Živilstvo in prehrana

Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013 ) ter Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014)

Izobraževalni center Piramida Maribor VIŠJA STROKOVNA ŠOLA objavlja

R A Z P I S za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za višješolski program Živilstvo in prehrana

Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici VSŠ na telefonski številki 02 320 86 11 ali elektronskem naslovu visja.strokovna@icp-mb.si

Razpis-za-imenovanje-predavateljev_2020

OBRAZEC ZA PRIJAVO

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz