V MIC-u sledimo potrebam iz okolja, v katerega se vključujemo tudi s projektnim delom. Projektno delo izvajamo na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Od leta 2014 smo vključeni v projekt Erasmus+.

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela (erasmusplus.si).