V MIC-u sledimo potrebam iz okolja, v katerega se vključujemo tudi s projektnim delom.

Poleg projektov in sodelovanj na nacionalni ravni, smo vse od leta 2014 vključeni tudi v projekt Erasmus+. Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela (erasmusplus.si).