Tehniška gimnazija

Gimnazijsko izobraževanje traja štiri leta in so zaključi s SPLOŠNO maturo.

Matura je sestavljena iz:

 • treh predmetov skupnega dela: slovenščine, matematike, tujega jezika;
 • dveh predmetov izbirnega dela (biologija, kemija, zgodovina, sociologija, drug tuj jezik, biotehnologija).

Nižje poklicno izobraževanje

Nižje poklicno izobraževanje traja dve leti, dijaki z zaključkom pridobijo 120 kreditnih točk.

V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili na izbiro module: angleški jezik, nemški jezik, zdravo preživljanje mladosti, čiščenje in urejanje prostorov, spoznavanje sebe in drugih ter izdelava slanega peciva.

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta, dijaki z zaključkom pridobijo 180 kreditnih točk.

V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili module: priprava surovin v živilstvu, spoznavanje slovenskih prazničnih jedi, izdelki po naročilu in dekoracije, klavništvo, šola za življenje, izdelava lastnega projekta in lastni projekt v mesarstvu.

Poklicno tehniško izobraževanje

Poklicno tehniško izobraževanje traja dve leti, dijaki z zaključkom pridobijo 120 kreditnih točk.

V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili module: kemija in biologija v prehrani, živila rastlinskega izvora in strokovni praktikum.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz