Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle:

 • Program nižje poklicno izobraževanje (Pomočnik v biotehniki in oskrbi),
 • Programe srednjega poklicnega izobraževanja (Pek, Slaščičar, Mesar)
 • Program poklicno tehniškega izobraževanja (Živilsko-prehranski tehnik).

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2023/24:
– Pomočnik v biotehniki in oskrbi – 10 mest
– Mesar – 20 mest
– Pek – 20 mest
– Slaščičar – 30 mest
– Živilsko prehranski tehnik – 30 mest

Tina Pokrivač
organizator izobraževanja odraslih
Telefon: 02 320 86 13 (samo v času uradnih ur)
E-pošta: tina.pokrivac@icp-mb.si

URADNE URE:

Vsak torek in četrtek med 12:00 in 15:00 v pisarni za izobraževanje odraslih.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz