Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle:
• PROGRAM NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI),
• PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (PEK, SLAŠČIČAR, MESAR, ŽIVILEC),
• PROGRAM POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK).

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2020/21
• Pomočnik v biotehniki in oskrbi – (10 mest)
• Mesar – (20 mest)
• Pek – (20 mest)
• Slaščičar – (30 mest)
• Živilec – (5 mest)
• Živilsko prehranski tehnik – (30 mest)

dr. Tina Perko
organizator izobraževanja odraslih
Telefon: 02 320 86 13 (samo v času uradnih ur)
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

URADNE URE:

Vsak torek in četrtek od 13.00 do 15.30 v pisarni za izobraževanje odraslih.