Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle:

  • Program nižje poklicno izobraževanje (Pomočnik v biotehniki in oskbri),
  • Programe srednjega poklicnega izobraževanja (Pek, Slaščičar, Mesar)
  • Program poklicno tehniškega izobraževanja (Živilsko-prehranski tehnik).

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2022/23:
– Pomočnik v biotehniki in oskrbi – 10 mest
– Mesar – 20 mest
– Pek – 20 mest
– Slaščičar – 30 mest
– Živilsko prehranski tehnik – 30 mest

dr. Tina Perko
organizator izobraževanja odraslih
Telefon: 02 320 86 13 (samo v času uradnih ur)
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

URADNE URE:

Vsak torek med 13:30 in 15:00 ter četrtek med 9:00 – 11.00 in 13:30 do 15.30 v pisarni za izobraževanje odraslih.