Priprava kandidatov za mojstrske izpite in izvedba mojstrskih izpitov:

 • Mesarski mojster
 • Pekovski mojster
 • Slaščičarski mojster

Zakaj je pomembna pridobitev naziva »Mojster«?

 • mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu,
 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo,
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah,
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD,
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih,
 • mojstrski naziv je časten,
 • mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev,
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).
 • Za podjetje pomeni zaposlitev »Mojstra« konkurenčno prednost v dejavnosti. Z uporabo blagovne znamke »Mojster« podjetje poudari skrb in garancijo za kakovost blaga in storitev.

Kdo lahko pristopi k mojstrskemu izpitu?

Pravico do opravljanja mojstrskega izpita ima, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

 • ima srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
 • ima srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
 • ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.