IZPITNI ROKI

Prijava na izpit

Skrajni rok za prijavo izpitov: kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

Obrazce za prijavo na izpite lahko najdete tukaj.

 

Koledar izpitnih rokov

Izpitni roki v šolskem letu 2022/23 – Izobraževanje odraslih

Andragoški zbor – kontakti

Andragoški zbor – PTI

Andragoški zbor – SPI