VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

RAVNATELJICA

mag. Neva Malek

Telefon: +386 (2) 320 86 11
Faks: +386 (2) 331 30 48
E-pošta: visja.strokovna@icp-mb.si
E-pošta: neva.malek@guest.arnes.si, neva.malek@icp-mb.si

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Tajnica in referentka za študijske in študentske zadeve (izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko, univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (2) 320 86 33
E-pošta: irena.vracko@icp-mb.si

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Silva Hostnik

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Vesna Poštuvan

Telefon: 02 320 86 34
E-pošta: vesna.postuvan@icp-mb.si

VODJA IZREDNEGA ŠTUDIJA

Silva Hostnik

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

MEDNARODNA PISARNA

Mednarodna koordinatorka:

Polonca Leskovar Mesarič

Telefon: 02 320 86 31
E-pošta: polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si

PREDAVATELJI IN SODELAVCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

PRIIMEK in IME Telefonska številka E-naslov
ARZENŠEK-PINTER Rosvita 02 320 86 31 rosvita.arzensek-pinter@icp-mb.si
EKART Ksenija / ksenijae@icp-mb.si
HMELAK-GORENJAK Alenka 02 320 86 29 a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
HOSTNIK Silva 02 320 86 15 silva.hostnik@icp-mb.si
silva.hostnik@guest.arnes.si
JURČEVIČ Karmen 02 320 86 12 karmen.jurcevic@icp-mb.si
TRLEP Kaja / kaja.trlep@icp-mb.si
OZBIČ K. Barbara / barbara.ozbic@icp-mb.si
LESKOVAR-MESARIČ Polonca 02 320 86 31 polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si
polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si
MASTEN Zdenka 02 320 86 42 zdenka.maste@icp-mb.si
zdenka.masten@guest.arnes.si
MALEK Neva 02 320 86 11 neva.malek@icp-mb.si
neva.malek@guest.arnes.si
PERKO Tina 02 320 86 13 tina.perko@icp-mb.si
POŠTUVAN Vesna 02 320 86 34 vesna.postuvan@icp-mb.si
vesna.postuvan@guest.arnes.si
PETRIČ Urška / urska.petric@icp-mb.si
TRANCAR Vesna / vesna.trancar@icp-mb.si
SENEKOVIČ Metka / metkas@icp-mb.si
SRAKA Marija / marijas@icp-mb.si
SKVARČA Marlena / skvarca.marlena@gmail.com
ŠUMANDL Mojca / mojca.šumandl@icp-mb.si
TAŠNER Lidija / lidijat@icp-mb.si
TEŽAK Oto / otot@icp-mb.si
VALDHUBER Janez / janezv@icp-mb.si
VOMBERGAR Nina / nina,vombergar@icp-mb.si
VOMBERGAR Blanka 02 320 86 69 blanka.vombergar@icp-mb.si
blanka.vombergar@guest.arnes.si
PEM Nataša 02 320 86 37 natasa.pem@icp-mb.si
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz