OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) bo spletna stran Notranjskega regijskega parka posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani https://www.icp-mb.si čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Izobraževalni center Piramida Maribor ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Izobraževalni center Piramida Maribor pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov marija.predikaka@icp-mb.si ali telefonsko številko: 02 320 86 00

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:

 • obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
 • zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
 • za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki

 

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Mag. Midhat Mulaosmanović
direktor

 


 

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto icp-mb.si za katerega skrbi Izobraževalni center Piramida Maribor.

Opis dostopnih vsebin:

 • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani    je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.
 • Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz kratkih besedil v sliki.
 • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
 • Spletna stran je optimizirana za bralnike.
 • Ustrezni so barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • Označitev vsebine s poudarki v krepkem tisku je ustrezna (krepko, poudari fokus).

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran icp-mb.si sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji A.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Nedostopne vsebine:

 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine, posnete pred 23. 9. 2020, ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso   urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in   mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Datum objave Izjave o dostopnosti: 20. 4. 2023, na podlagi samoocene.
Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 20. 4. 2023

 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na marija.predikaka@icp-mb.si ali nas pokličete na 02 320 86 00.

Odgovorna oseba za tehnično in vsebinsko ustreznost spletišča Izobraževalnega centra Piramida Maribor:

Marija Predikaka, vodja MIC, marija.predikaka@icp-mb.si

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si