ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka in koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami: Tina Pokrivač, mag. pedagogike.

Tel.: 02/320 86 04 ali 02/320 86 16

E-pošta: tina.pokrivac@icp-mb.si

Koordinacija dijakov s posebnimi potrebami vključuje sodelovanje z dijaki, njihovimi starši ter učitelji in šolsko svetovalno službo.

 

Svetovalna delavka: Larisa Cvilak, mag. psihologije (trenutno odsotna zaradi porodniškega dopusta)

Tel.: 02/320 86 16

E-pošta: larisa.cvilak@icp-mb.si

Uradne ure: vsak dan med 8.30 in 12.30.

Delo šolske svetovalne delavke zajema svetovalno delo z dijaki in starši, sodelovanje z učitelji in vodstvom šole, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vpis in sprejem novincev, spremljanje novincev, ponavljavcev in pomoč preusmerjenim dijakom, svetovanje dijakom s posebnimi potrebami, delo z dijaki priseljenci, poklicno orientacijo ter predvsem svetovalno pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav (osebne stiske, pomoč pri učnih težavah).

 

Dijaki lahko pomoč ali svetovanje ob stiskah najdejo tudi na spletnih portalih:

To sem jaz je skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati, kot govoriti.

TOM-telefon nudi čustveno oporo otrokom in mladim preko telefona.

Društvo SOS  nudi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, pomoč na poti iz nasilja.

Center Šteker ponuja podporo in pomoč pri prekomerni rabi interneta.

Kam po pomoč je portal Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, kjer najdete več informacij.

Medvrstniška podpora za LGBTQIA+ mlade povezuje skupino prostovoljcev in mlade osebe, ki se še iščejo glede svoje spolne identitete ali usmerjenosti.

V stiski nisi sam – psihosocialna pomoč mladim v času epidemije COVID-19.

Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz