Vsi študenti opravijo v času študija 800 ur praktičnega izobraževanja (400 ur v 1. letniku in 400 ur v 2. letniku). Študenti si lahko mesto za praktično izobraževanje (PI) poiščejo sami ( s soglasjem predavateljic – organizatoric PI, da je podjetje oz. mesto za praktično izobraževanje ustrezno), lahko pa jim pri iskanju mesta za praktično izobraževanje pomaga šola. Svoje želje lahko posredujejo predavateljicam za PI. Višja šola sodeluje z več kot 100 različnimi podjetji, tako da je izbira velika in lahko vsak študent najde področje, ki mu ustreza. V kolikor niso podali nobenih želja, jim PI uredi šola.

Študenti podpišejo pred odhodom na prakso tripartitno pogodbo (pogodba med podjetjem, študentom in šolo), kjer so navedene vse pravice in obveznosti vseh treh podpisnikov pogodbe. S tem se študent in šola obvežeta, da bo študent, ki je napoten na praktično izobraževanje v podjetje, to prakso opravljal z vso resnostjo in s strokovnim znanjem.

Praktično izobraževanje se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah ali medpodjetniških izobraževalnih centrih, velikih kuhinjah ter drugih podjetjih, ki so kakorkoli povezana z živilstvom in prehrano.