VPIS

Obvestilo o vpisu

Za vpis potrebujejo kandidati:

  • osebni dokument,
  • davčno številko,
  • vsa spričevala oz. dokazila o dosedanjem izobraževanju,
  • v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo
  • izpolnjen vpisni list – Vpisnica.

Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja odraslih opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter zaključni izpit, poklicno maturo.

Informativni dnevi 

O morebitnih dodatnih terminih informativnih dni bo šola objavila na spletni strani.