Vpis bo potekal v pisarni organizatorja izobraževanja odraslih predvidoma od 11. 6. 2018 do 28. 9. 2018, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta.

Za vpis potrebujejo kandidati:

  • osebni dokument,
  • davčno številko,
  • vsa spričevala oz. dokazila o dosedanjem izobraževanju,
  • v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo.

Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja odraslih opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter zaključni izpit, poklicno maturo.

Informativni dnevi 

Za vpis v šolsko leto 2018/19 je informativni dan 7. 6. 2018 in 28. 8. 2018 ob 16.00 uri. O morebitnih dodatnih terminih informativnih dni  bo šola objavila na spletni strani.