VPIS

Obvestilo o vpisu

Za vpis potrebujejo kandidati:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • vsa spričevala oz. dokazila o dosedanjem izobraževanju,
 • v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo
 • izpolnjen vpisni list – Vpisnica.

Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja odraslih opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter zaključni izpit, poklicno maturo.

Informativni dnevi 

O morebitnih dodatnih terminih informativnih dni bo šola objavila na spletni strani.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz