Izobraževalni center Piramida Maribor sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega se je vključil skupaj s konzorcijskimi partnerji na podlagi izbora na razpisu Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni center Piramida Maribor ponuja podjetjem in zaposlenim naslednje možnosti:

 • Študij za zaposlene (višješolski študijski program Živilstvo in prehrana),
 • Programe usposabljanja.

Možnosti vključevanja so še na naslednjih področjih:

 • Programi za pridobitev dodatnih kvalifikacij
 • Prekvalifikacije na področju srednje strokovnega in višje strokovnega izobraževanja.

Ciljna skupina so zaposlene osebe iz vseh starostnih skupin. V posamezno skupino za izvedbo usposabljanja je praviloma vključenih od 15 do 20 udeležencev. Usposabljanje je za udeležence brezplačno.

 

Programi, ki jih trenutno izvajamo:

Higiena in varnost živil v živilskih proizvodnih obratih 2 (60 urni program) – povezava do programa

Načrtovanje in evalvacija šolske prehrane (80 urni program) – povezava do programa

Označevanje in senzorična kakovost živil (55 urni program) – povezava do programa

Promocija zdrave prehrane in zdrav slog življenja 2 (70 urni program) – povezava do programa

Slaščičarstvo – med tradicijo in inovativnostjo (85 urni program) povezava do programa

Trženje in razvoj novih izdelkov v agroživilski verigi (60 urni program) – povezava do programa

Higiena in varnost živil v živilskih proizvodnih obratih (150 urni program) – povezava do programa

Promocija zdrave prehrane in zdrav slog življenja (100 urni program) – povezava do programa

Izdelovalec osnovnih in dietetičnih sladic (120 urni program) – povezava do programa

Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetij s področja živilstva in prehrane (60 urni program) – povezava do programa

Načrtovanje in organiziranje prehrane v socialnovarstvenih zavodih (55 ur) – povezava do programa

Načrtovanje in evalvacija prehrane (59 ur) – povezava do programa

Uravnotežena prehrana za več zdravja in storilnosti na delovnem mestu (52 ur) – povezava do programa

Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov (70 ur) – povezava do programa

Predelava zelenjave (50 ur) – povezava do programa

 

Pri pripravi programov usposabljanj sodelujemo z delodajalci. Programe pripravljamo glede na vaše želje in potrebe.

V naših programih usposabljanj so sodelovali zaposleni naslednjih delodajalcev in poslovnih partnerjev:

 • KOŠAKI
 • CELJSKE MESNINE
 • PANVITA
 • KZ RAČE
 • MESNINE ŠTAJERSKE
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE
 • MOZAIK DOBROT
 • PEKARNA RADLJE OB DRAVI
 • QUADRO
 • PEKARNA STRNAD
 • DELAKORDA D.O.O.
 • ENGROTUŠ D.O.O.
 • PERUTNINA PTUJ

Izvajali smo programe tudi za društva in vzgojne ustanove:

 • GOSPODINJSKO DRUŠTVO DRAŽENCI
 • IC PIRAMIDA MARIBOR
 • OSNOVNE ŠOLE S PODRAVSKE IN KOROŠKE REGIJE

Programi usposabljanj, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na programskem odboru in svetu zavoda, prav tako objavljeni na naši spletni strani.

 

Izredna izobraževanja na Višji strokovni šoli

Program MUNERA 3 omogoča tudi brezplačna izredna izobraževanja na višji strokovni šoli – smer Živilstvo in prehrana.

Kriteriji za vključitev v projekt MUNERA 3 za študijsko leto 2021-22

 • Do sedaj sta izobraževanje v okviru projekta na VSŠ zaključila 2 študenta.
 • 9 študentov je v zaključni fazi študija – pripravljajo diplomsko delo.
 • V študijskem letu 2021-22 se v okviru projekta v zadnjem ciklusu brezplačno izobražuje 21 izrednih študentov.
 • Za študijsko leto 2021-22 je predvidena vključitev v  isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 2 študentki.

Da bi študente vključene v projekt MUNERA 3 bolj motivirali k diplomiranju smo v sredo, 22. septembra 2021 ob 18.00 izvedli izobraževanje: »Uspešna pot do diplome«.

Dne 7. 12. 2021 je svoje diplomsko delo z naslovom: Izboljšanje postopka CIP čiščenja v siruparni Radenske d.o.o. zelo uspešno zagovarjal Rok Horvat, ki se je izobraževal v okviru projekta MUNERA3.

 

Vse informacije o brezplačnem študiju dobite pri vodji izobraževanja odraslih ga. Silvi Hostnik na naslovu: silva.hostnik@icp-mb.si ali telefonsko na: 02 320 86 15

 

 

Za vse dodatne informacije o projektu smo dosegljivi na: mic@icp-mb.si ali tina.salamun@icp-mb.si

02 320 86 40  ali  02 320 86 45

 

Več o Evropskem socialnem skladu lahko preberete na povezavi www.eu-skladi.si/, več o projektu MUNERA 3 pa na povezavi http://www.munera3.si/.

 

 

Gregor Sok, koordinator projekta na IC Piramida Maribor