VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

 • PROGRAM NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI),
 • PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (PEK, SLAŠČIČAR, MESAR, ŽIVILEC),
 • PROGRAM POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK).

 

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2021/22

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi – (10 mest)
 • Mesar – (20 mest)
 • Pek – (20 mest)
 • Slaščičar – (30 mest)
 • Živilsko prehranski tehnik – (30 mest)

 

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.

 

dr. Tina Perko
organizator izobraževanja odraslih
Telefon: 02 320 86 13 (samo v času uradnih ur)
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

 

URADNE URE:

Vsak torek med 13:30 in 15:00 ter četrtek med 9:00 – 11.00 in 13:30 do 15.30 v pisarni za izobraževanje odraslih.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz