ZAKLJUČNI IZPIT

SPLOŠNE INFORMACIJE

Zaključni izpit je oblika zaključka izobraževanja v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

Izpitni roki

 • spomladanski izpitni rok (junij)
 • jesenski izpitni rok (avgust)
 • zimski izpitni rok (februar)

Prijava

K opravljanju zaključnega izpita se kandidati prijavijo s prijavnico »Prijava k zaključnemu izpitu«. Prijavnico je potrebno oddati 30 dni pred izpitnim rokom.

Pogoji za pristop

Pogoj za pristop so uspešno zaključeni vsi letniki izobraževalnega programa.
Dijak, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Ob uspešnem zaključku izpita kandidati dobijo:

 • spričevalo o zaključnem izpitu / spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo,
 • obvestilo od doseženem uspehu na zaključnem izpitu in
 • prilogo k spričevalu.

Obveznosti na zaključnem izpitu

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Zaključni izpit se opravlja v obliki izdelka oziroma storitve in zagovora.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Zaključni izpit se opravlja iz dveh predmetov:

 • slovenščina
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Popravni izpiti

V primeru neuspeha na izpitih, se opravljajo popravni izpiti za posamezen predmet.

ZIMSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 1. 2. do 1. 3. 2024

Pisni del: 12. 2. 2024 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 14. 2. – 20. 2. 2024
Izdelek oziroma storitev in zagovor 1. 2. – 20. 2. 2024
Seznanitev dijakov z uspehom: 23. 2. 2024 (petek)

SPOMLADANSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 4. 6. do 23. 6. 2024

Pisni del SPI: 4. 6. 2024 (torek) – slovenščina
Ustni del SPI: 7. 6.–21. 6. 2024
Izdelek oziroma storitev in zagovor SPI:

Izdelek oziroma storitev in zagovor NPI:

6. 6.–21. 6. 2024

4. 6.–12. 6. 2024

Seznanitev dijakov z uspehom NPI:

Seznanitev dijakov z uspehom SPI:

17. 6. 2024 (ponedeljek)

28. 6. 2024 (petek)

JESENSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 21. 8. do 27. 8. 2024

Pisni del: 21. 8. 2024 (sreda) – slovenščina
Ustni del: 23. 8. – 27. 8. 2024
Izdelek oziroma storitev in zagovor 23. 8. – 27. 8. 2024
Seznanitev dijakov z uspehom: 30. 8. 2024 (petek)
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz