MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER IC PIRAMIDA MARIBOR

Na trgu se pojavljajo vedno nove zahteve s poudarjanjem vseživljenjskega učenja, zato je povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva zelo pomembno. Z načrtnim delom želimo sodelovanje s partnerji na področjih za katera izobražujemo še utrditi in na podlagi pobud delodajalcev izvajati naše dejavnosti v smeri, da sledimo potrebam gospodarstva in družbe. Tako si prizadevamo, da je medpodjetniško izobraževalni center stičišče teoretičnih in praktičnih znanj ter inkubator novih idej in trendov na področjih kjer delujemo.

Medpodjetniško izobraževalni centri tako s svojo organizacijsko strukturo, zaposlenimi strokovnjaki, s sodobno opremo in vzpostavljenimi povezavami z delodajalci v svojem okolju zagotavljajo:

–   kvalitetno izvedbo praktičnega pouka v programih za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe,

–   pripravo in izvedbo programov za usposabljanje za izboljšanje poklicnih kompetenc na trgu delovne sile različnih ciljnih skupin,

–  izvajanje formalnega in neformalnega izobraževanje,

– izvajanje aktivnosti za potrebe osnovih šol in promocije zavoda,

–  sodelovanje s podjetji in drugimi institucijami v regiji.

 

V kolikor tudi vi vidite možnost skupnega sodelovanje z nami, so vam naša vrata zmerom odprta.

 

Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra

Marija Predikaka