Program: MESAR
Pogoji za vpis: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
Trajanje izobraževanja: 3 leta.
Vrednotenje programa: 180 kreditnih točk.
Zaključek šolanja: zaključni izpit iz slovenščine (pisno in ustno) ter izdelek ali storitev in zagovor (v obliki projektnega dela).
Možnost nadaljevanja šolanja: poklicno tehniško izobraževanje.

Zaposlitvene možnosti:

 • Večja industrijska živilska podjetja s področja priprave mesa.
 • Večja industrijska živilska podjetja s področja predelave mesa (izdelave mesnih izdelkov).
 • Manjši obrati za pripravo in predelavo mesa.
 • Mesnice ali živilske trgovine kot prodajalec.
 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji, 
 • Začnete samostojno podjetniško pot.

Katalogi znanja za module odprtega kurikula:

PRVI LETNIK

DRUGI LETNIK

TRETJI LETNIK

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz