Izobraževalni center Piramida Maribor sodeluje skupaj z Univerzo v Mariboru v projektih Erasmus+: Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih in Erasmus+: Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil. V projektu sodelujemo kot zunanji partnerji / izvajalci / sodelavci, kjer na področju težav v realnem sektorju poskušamo umestiti predloge v pedagoški proces.

Erasmus+: Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih

Evropska unija spodbuja trajnostno rast z doseganjem okoljskih in socialnih ciljev v okviru strategije Evropa 2020 in Skupne kmetijske politike. Lokalni in trajnostni prehranski sistemi (LTPS) so steber te politike, saj se pojavljajo na stičišču številnih vsebin: trajnostno kmetijstvo, kakovostna hrana in zdravje, odpornost na podnebne spremembe, čisto okolje ter krepitev zaposlovanja in socialne enakosti. Za namene ozaveščanja o pomenu LTPS partnerji iz Francije (učni kmetijski center CEZ-Bergerie Nationale), Avstrije (Univerza za naravne vire in biološke znanosti Dunaj), Italije (Evropski pokrajinski observatorij Latinski lok), Portugalske (Univerza v Lizboni) in Slovenije (Mednarodni center za ekoremediacije, Univerza v Mariboru) razvijajo učna orodja za učitelje in strokovne delavce v kmetijskih in živilskih šolah. Pri tem sodelujejo pridružene šole, ki prispevajo strokovne vsebine ter skrbijo za testiranje in nadaljnjo uporabo učnih orodij. V Sloveniji sodelujejo Biotehnična šola Maribor in IC Piramida. Projekt je financiran iz Erasmus+ programa. Vsa nastala gradiva so brezplačno dostopna na: https://www.educlocalfood.eu/


Erasmus+: Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil

Zdrava hrana je osnova dobrega življenja, varna živila pa so osnova zdrave hrane, pri tem pa je ključna tudi varnost zaposlenih v živilskem sektorju. V sklopu projekta se pripravlja izobraževalno gradivo za poučevanje o poklicnem zdravju in varnosti v živilskem sektorju ter o varnosti živil. Glavni rezultat projekta bo spletna platforma z izobraževalnimi moduli, učnim gradivom in animiranimi videoposnetki, ki bodo podpirali samoizobraževanje odraslih za povečanje poklicne varnosti v živilstvu. Koordinator projekta je Sindikat za prehrano OZGIDAIS iz Turčije, ostali partnerji pa so Kmetijska univerza v Nitri s Slovaške, Center za usposabljanje in svetovanje IFOA iz Italije ter Mednarodni center za ekoremediacije iz Univerze v Mariboru. V projektu sodelujejo tudi pridružene ustanove, ki pripomorejo k strokovnem razvoju vsebin in širjenju uporabnosti nastalega gradiva. V Sloveniji sodeluje IC Piramida. Projekt je financiran iz Erasmus+ programa. Vsa nastala gradiva bodo brezplačno dostopna na: https://www.safe2food.com/