Dijaki si na šoli lahko izposodijo šolske učbenike. Zanje morajo plačati obrabnino (tretjino cene). Učbenike ob koncu šolskega leta vrnejo. Učbenike za slovenski jezik in tuji jezik ter vse delovne zvezke si kupijo sami.