V okviru MIC-a študentje lahko izvedejo eksperimentalni del diplomskega dela s področja prehrane in živilstva.

Diplomsko delo se v MIC-u izvaja po predhodni odobritvi teme pod vodstvom mentorjev in inštruktorjev.

Teme diplomskih del lahko obsegajo naslednja področja:

  • mesarstvo,
  • pekarstvo,
  • slaščičarstvo,
  • embalaža,
  • trženje in
  • promocija.

Študentje pred odobritvijo teme s pomočjo mentorjev izdelajo kalkulacijo materialnih stroškov, načrt in predviden obseg dela in ga predložijo vodji MIC-a.

Za več informacij kontaktirajte: mic@icp-mb.si