Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

Je uradno priznana poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopa zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Komu je NPK namenjena?

 • Odraslim osebam, ki so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene,
 • so dopolnili 18 let (izjemoma tudi mlajši), ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje,
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program.

Kaj pridobim z NPK?

NPK vam dopušča, da svoje izkušnje in neformalno pridobljena znanja potrdite brez izgubljanja dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Kako pridobim NPK?

Za pridobitev izbrane NPK boste morali pred tričlansko komisijo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK le dokazati, da imate znanja, ki so zapisana v izbranem NPK katalogu.

V pripravi so krajši programi usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti za kandidate, ki ne izkazujejo vseh znanj in spretnosti glede na želen NPK. S pomočjo njih lahko pridobite kvalifikacije kljub morebitnemu pomanjkanju predhodnih delovnih izkušenj.

 

TERMINI IZVEDBE postopka NPK: uvodno usposabljanje 14. 5. 2024 ob 16.00 v jedilnici šole.

Kandidati in kandidatke naj zbirne mape prinesejo svetovalki/svetovalcu vsaj 14 dni pred datumom, ki je določen za pregled zbirne mape.

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

Izdelovalec/izdelovalka sladic

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

Pregled osebne zbirne mape:

10. 5. 2024 ob 14.00

Preverjanje:

16. 5. 2024 ob 14.00

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin

Pregled osebne zbirne mape:

 

Preverjanje:

 

 

PRIJAVNICA V POSTOPEK NPK (Prijavnica NPK) – prijavnice pošljite na IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na tina.perko@icp-mb.si.

Prijavnici je potrebno priložiti dokazila, s katerimi kandidat/-ka dokaže izpolnjevanje posebnih, vstopnih pogojev (posebni pogoji so zapisani v posameznem Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, pod točko 2).

V Izobraževalnem centru Piramida Maribor lahko pridobite naslednje CERTIFIKATE (s klikom na posamezni NPK se vam odpre Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov (Katalog)

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (Katalog )

Izdelovalec/izdelovalka sladic (Katalog)

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva (Katalog)

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin (Katalog)

 

Po dogovorih s podjetji so možna tudi dodatna usposabljanja, izven obstoječih programov. Več informacij o NPK izobraževanju in dodatnih usposabljanjih dobite na telefonski številki 02 320 86 42 (dr. Tina Perko).

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz