Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

Je uradno priznana poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopa zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Komu je NPK namenjena?

 • Odraslim osebam, ki so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene,
 • so dopolnili 18 let (izjemoma tudi mlajši), ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje,
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program.

Kaj pridobim z NPK?

NPK vam dopušča, da svoje izkušnje in neformalno pridobljena znanja potrdite brez izgubljanja dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Kako pridobim NPK?

Za pridobitev izbrane NPK boste morali pred tričlansko komisijo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK le dokazati, da imate znanja, ki so zapisana v izbranem NPK katalogu.

V pripravi so krajši programi usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti za kandidate, ki ne izkazujejo vseh znanj in spretnosti glede na želen NPK. S pomočjo njih lahko pridobite kvalifikacije kljub morebitnemu pomanjkanju predhodnih delovnih izkušenj.

V MIC-u IC Piramida pripravljamo naslednje programe:

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 

Izdelovalec/izdelovalka sladic 

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin 

 

Po dogovorih s podjetji so možna tudi dodatna usposabljanja, izven obstoječih programov.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si