NPK je uradno priznana poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna:

  • za opravljanje posameznega poklica ali
  • sklopa zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Certificiranje NPK je namenjeno odraslim osebam starim najmanj 18 let, izjemoma pa tudi osebam, ki še niso stare 18 let, če jim je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazujejo ustrezne delovne izkušnje. Certifikat je nacionalno veljavna listina, s katero dokazujemo nacionalno poklicno kvalifikacijo oz. poklicno ali strokovno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali dela poklica.
Poklicna kvalifikacija se dokaže pred tričlansko strokovno komisijo:

  • z neposrednim preverjanjem znanj, spretnosti in kompetenc določenih s katalogom,
  • na podlagi potrjevanja listin in dokazil, zbranih v portfoliu posameznega kandidata,
  • s kombinacijo obojega.

 

Portfolio je zbirnik (zbirna mapa) posameznikove usposobljenosti, dosežene z učenjem ali izkušnjami, ki služi kot pripomoček komisiji pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu.

Želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program.

Kliknite tukaj in si poglejte vse NPK programe, ki jih ponujamo na ICP Maribor.