VIZIJA VSŠ je

da postane uspešna, odlična in prepoznavna šola v slovenskem in evropskem okolju. V okolju deluje odprto in strokovno.

POSLANSTVO VSŠ je

 • izobraževanje mladih in odraslih na visokem strokovnem nivoju, z dobrimi strokovnimi kadri in v nenehnem povezovanju s prakso;
 • razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do znanja in stroke ter tudi v medsebojnih odnosih in pri medsebojnem sodelovanju pri vseh sodelujočih udeležencih;
 • skrb za strokovni razvoj vsakega posameznika v prijetnem, ustvarjalnem, delovnem in varnem okolju.

VREDNOTE:

 • SPOŠTOVANJE – spoštujemo drug drugega na vseh nivojih delovanja in pri vseh sodelujočih deležnikih (študenti/ študenti; zaposleni/študenti; študenti/zaposleni in zaposleni/zaposleni). Do vsakega se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas.
 • STROKOVNOST – želimo ves čas razvijati svoje strokovno znanje; pedagoški in strokovni delavci ter  drugi zaposleni z nenehnim usposabljanjem, študenti in drugi udeleženci izobraževanj pa z resnim odnosom do študija, saj bomo s tem nenehno dvigovali raven svojega znanja in usposobljenosti.
 • ODGOVORNOST – vsi (zaposleni in študenti) smo odgovorni za resen odnos do dela in za uspešen študij. Naši medsebojni odnosi temeljijo na zaupanju.
 • TRAJNOST  – vsi (zaposleni in študenti) si prizadevamo, da v najmanjši možni meri obremenjujemo okolje.
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz