Odrasli se lahko odločijo za:

  • izobraževanje s predavanji
  • samoizobraževanje
  1. Izobraževanje s predavanji

Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. Predavanja za posamezne predmete si sledijo v časovnem zaporedju in potekajo v prostorih šole. To pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu, opravijo izpit in nadaljujejo z drugim predmetom. Obvezna je 80 % udeležba pri strokovnih modulih in praktičnem pouku.

Razporedi predavanj v posameznih oddelkih so za vse šolsko leto objavljeni na internetni strani šole, na oglasni deski, ki je namenjena izobraževanju odraslih. Na Izobraževalnem centru Piramida Maribor se oglasna deska nahaja v pritličju šole, Park mladih 3, pred pisarno organizatorja izobraževanja odraslih. Razpored predavanj pa je objavljen tudi na spletni strani. Praktični pouk opravljajo udeleženci znotraj šole. Praktično usposabljanje z delom (PUD) opravljajo udeleženci zunaj šole ali v delavnicah Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a).

  1. Samoizobraževanje

To izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izobražujejo sami, v šoli, kjer lahko kupijo tudi gradivo, pa opravljajo predmetne izpite. Samoizobraževanje poteka za splošno izobraževalne predmete. Udeleženci so upravičeni do skupnih 5 kontaktnih ur. Preizkusi znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem, se opravljajo kot izpiti. Pri prvem in drugem opravljanju izpita preverja in ocenjuje znanje posamezni izpraševalec, pri tretjem in nadaljnjih pa po potrebi izpitna komisija. Pred pristopom na izpit morajo biti poravnani stroški izpita.

Izpitni roki so okvirno določeni za vse šolsko leto, enkrat mesečno (vsak zadnji četrtek v mesecu) in so objavljeni na naši spletni strani in visijo na oglasni deski, ki se nahaja v pritličju šole, pred pisarno organizatorja izobraževanje odraslih.

Prijavnice za izpit oddajo kandidati organizatorju izobraževanja odraslih, prijavnico pošljejo po pošti najkasneje en teden pred izpitnim rokom ali se prijavijo preko spletne strani.