Zaposleni

SVETOVALNA SLUŽBA

CVILAK Larisa

mag. psihologije

POKRIVAČ Tina

mag. pedagogike

UČITELJSKI ZBOR

ARZENŠEK Rosvita

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

BERLIČ Saša

univ. dipl. inž. kmet.

učiteljica praktičnega pouka

BŐRC HOZJAN Jasna

prof. SLO, ANG

GIMPELJ Mateja

učiteljica praktičnega pouka

GOLOB Silva

učitelj praktičnega pouka,
vodja slaščičarskih delavnic

HERCOG Darko

dipl. inž. ekološkega kmet.,
organizator PUD-a, vodja pekovskih delavnic, učitelj praktičnega pouka

HMELAK GORENJAK Alenka,

doktorica znanosti

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

HOJNIK Metka

prof. MAT, BIO

HORVAT Marija

inž. živilstva
učiteljica praktičnega pouka – slaščičarstvo

HOSTNIK Silva

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

JURČEVIČ Karmen

prof. BIO, KEM,
tajnica poklicne mature

KOLOŠA Matjaž

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učitelj strokovno teoretičnih predmetov

KOMERIČKI Jasna

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

mag. KRESNIK Zdenka

prof. ZGO, SOC

knjižničarka

KOVAČ Tamara

prof. SLO, ANG

KRAJNC Anja

inž. živilstva in prehrane

laborantka

HOZJAN Sandra

inž. živilstva in prehrane

učiteljica praktičnega pouka – slaščičarstvo

LESKOVAR MESARIČ Polonca

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

LJUBEJ Nastja

prof. SLO

LIPOVŠEK Apolonija

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

LUKAČIČ Rebeka

prof. KEM, BIO

MASTEN Zdenka

univ. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

ZAGORŠEK Jasmina

gostinsko turistični tehnik

učiteljica praktičnega pouka

MULAOSMANOVIĆ Jenny

prof. SLO, SOC

NARANĐA Katarina

prof. SLO, SHR

OGRIZEK Romeo

učitelj praktičnega pouka – mesarstvo,
vodja mesarskih delavnic

ONIČ Marjana

prof. KEM, BIO

PERČIČ Manja

učiteljica praktičnega pouka – slaščičarstvo

PERKO Tina

doktorica znanosti

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov,
vodja izobraževanja odraslih

PEM Nataša

inž. kemijske tehn.

laborantka

RIHTER Irena

uni. dipl. inž. živ. tehn.

učiteljica strokovno teoretičnih predmetov

URIH Davorin

prof. GEO, ZGO

VORIH Stanko

inž. živilstva

učitelj praktičnega pouka – pekarstvo

VRENČUR Dušanka

prof. MAT, FIZ

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
  • info@icp-mb.si
  • tajnistvo@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz