Prvi strokovni ogled so imeli v družinskem podjetju Golles v Riegerburgu, ki proizvaja kise in žganja. Tam so  predstavili  tehnologijo pridelave žganja in kisa  ter razvoj in vizijo podjetja.

Nato je sledil ogled proizvodnje mesnih izdelkov Vulcano Schinkenmanufaktur iz Auersbacha.  Pri tem ogledu je prav tako bil predvajan film o podjetju ter njihovih ciljih, sam vpogled v podjetje pa je bil voden v slovenskem jeziku.

V mestu Gradec j sledil vodeni ogled trgovine brez embalaže (Das Gramm). Predstavitev je potekala v angleškem jeziku. Lastnica podjetja je predstavila začetke trgovine ter njihov način trgovanja. Trgovina temelji na trajnostnem odnosu do narave. V njej prodajajo le naravi prijazne izdelke (živila, čistila …), ki so pogosto  brez embalaže.

Po vseh strokovnih ogledih je ostal še  čas za ogled prelepega Avstrijskega mesta Gradec. Cas je bil za ogled božičnega sejma, pokušino »kuhančka«  in ogled jaslic.