Celjske mesnine d.o.o. v sodelovanju z Razvojno agencijo savinjske regije d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije za šolsko leto 2018/19 za program mesar.

Bodoči mesarji, vabljeni k oddaji vloge!