Izobraževalni center Piramida Maribor v okviru projekta MUNERA 3 v mesecu februarju načrtuje začetek usposabljanja Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov.

Pričetek usposabljanja je predviden v četrtek, 10. 2. 2022 ob 16. uri na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor.

Praktični del usposabljanja bo izveden v pekovskih delavnicah. Usposabljanje traja 70 pedagoških ur. Termini izvajanja usposabljanja so načrtovani ob torkih in četrtkih popoldan.

Vsebina usposabljanj:

  • Izdelava različnih kruhov.
  • Izdelava pekovskega peciva.
  • Izdelava drugih pekovskih izdelkov (palčke, mlinci, grisini ipd.)
  • Izdelava zahtevnih pekovskih izdelkov (brioš pecivo, pletenice ipd.).
  • Izdelava testenin.

Poleg omenjenih vsebin se boste seznanili še z HACCP-om in higieno v živilskih obratih, surovinah in tehnoloških postopkih v pekarstvu in testeninarstvu, senzorično analizo izdelkov, deklariranjem izdelkov ter trendi na področju pekarstva in testeninarstva.

Pogoji za vključitev:

  • Status zaposlene osebe, samostojnega podjetnika ali kmetovalca.
  • Ob začetku usposabljanja izpolnjen prijavni list in potrdilo o zaposlitvi.

Usposabljanje bo izvedeno v primeru zapolnitve prostih mest (15 kandidatov).

Prosta mesta so zasedena.

Tudi to usposabljanje v okviru projekta organiziramo zadnjič, zato je to izvrstna priložnost za vse, ki vas zanima področje pekarstva in testeninarstva, da se pridružite brezplačnemu usposabljanju.

Za vse dodatne informacije obrnete na elektronski naslov mic@icp-mb.si ali 02 320 86 40.

 

Vljudno vabljeni k prijavi!