Na pobudo GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je bil v sredo, 24. avgusta 2022 na sejmu AGRA podpisan memorandum o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov.

Podpisniki pričakujemo, da se bo v Sloveniji v okviru partnerstva razširila ponudba polnozrnatih izdelkov in z informiranjem ter ozaveščanjem okrepilo poznavanje potrošnikov o pomenu uživanja tovrstnih živil. Skupen cilj vseh je prispevati k spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov v smeri kakovostne prehrane.

Spodbujanje širjenja ponudbe polnozrantih izdelkov je tudi del projekta WholEUGrain, ki poteka v sodelovanju s projektnimi partnerji iz štirih držav (Slovenija, Danska, Bosna in Hercegovina in Romunija). Glavni namen projekta je prenos dobre prakse iz Danske za vzpostavitev partnerstva za polnozrnate izdelke na države, ki so vključene v projekt.

Na sejmu AGRA je kot eden od 16 podpisnikov memurandoma tudi Izobraževalni center Piramida Maribor. Podpisnik memoranduma v imenu IC Piramida Maribor je bil vodja MIC-a, Gregor Sok.