V torek, 25. oktobra je v City Hotelu Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta WholEUGrain, katerega ključni cilji je zagotovljanje dostopnosti in široko ponudbo polnozrnatih izdelkov na slovenskem trgu, promocija polnozrnatih izdelkov ter informiranje in ozaveščanje potrošnikov o koristnih učinkih uživanja tovrstnih izdelkov.

Naš izobraževalni center je v mesecu avgustu na sejmu AGRA podpisal partnerstvo v omenjenem projektu in se zavezal za aktivno promocijo in izvajanje aktivnosti za dosego ključnih ciljev.

Mnoge tovrstne aktivnosti na našem izobraževalnem centru že izvajamo, le te je na zaključni konferenci predstavil tudi vodja MIC-a Gregor Sok v predstavitvi z naslovom “Slovenian whole grain partnership from the perspective of educational institution”.

Zagotovo tudi v prihodnosti želimo kot izobraževalna ustanova prispevati k uresničitvi zastavljenih ciljev.