Usposabljanje mentorjev 2023-2026

 

Projekt Usposabljanje mentorjev 2023-2026 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočilo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Mentorstvo dijakom in študentom je zahtevna naloga. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala vsaj 32-urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja. Z izvajanjem usposabljanja bomo zagotovili mnogo višjo raven usposobljenosti mentorjev za delo z dijaki in študenti, posledično pa tudi boljša učna mesta za dijake in študente v različnih ustanovah. Nenazadnje se bo zagotovo izboljšala tudi komunikacija med šolami in ustanovami. Dijaki in študenti bodo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) oz. praktičnem izobraževanju (PRI) v večji meri spoznali vsa, za njih pomembna, področja in pridobili več znanja ter kompetenc. S tovrstnim sodelovanjem z različnimi ustanovami se bo povečala tudi prepletenost področij izobraževanja in dela.

 

Ime programa usposabljanja : Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju

Usposabljanje obsega 32 neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev. Usposabljanje je praviloma izvedeno v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.

 

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z osnovnim usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.
Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

 

 

Kdo se lahko prijavi?

osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev  in ki izpolnjujejo pogoje.
Kandidati za mentorje dijakom  na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo :

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

ALI

  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

 

Termini usposabljanj v letu 2024:

  • marec/april
  • april
  • maj
  • oktober
  • november

 

Koordinatorica: Tina POKRIVAČ: tel. 02 320 86 04 , e mail: tina.pokrivac@icp-mb.si