Konec marca smo izvedli predavanje in laboratorijske vaje pri predmetu Živilska kemija z analizo živil v sodelovanju s tujo predavateljico Dr. Daigo Konrāde, ki poučuje na univerzi in višji strokovni šoli v Rigi, Latvija  (Riga Technical University in Olaine College of Technology).Študentom 1. letnika je predavala o izolaciji pektina in določanju njegovih lastnosti. Študentje so na laboratorijskih vajah pod njenim vodstvom uspešno izolirali pektin iz jabolk, citrusov in bučk in se preizkusili v metodah določanja glavnih karakteristik pektina.

Pri vajah sta sodelovali tudi predavateljica dr. Alenka Hmelak Gorenjak in laborantka Nataša Pem Rebernik.

Gostujoča predavateljica je obiskala tudi oljarno Kocbek, kjer si je ogledala njihovo proizvodnjo, g. Gorazd Kocbek pa ji je predal veliko koristnih informacij, ki jih bodo v Latviji potrebovali za izvedbo njihovega projekta. Prav tako sta se dogovorila o možnostih nadaljnjega sodelovanja.