V okviru projekta Erasmus+ sva bili Vesna Poštuvan in Silva Hostnik od 3. do 9. aprila 2022 na usposabljanju v podjetju Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH v kraju Schkeuditz v bližini Leipziga v Nemčiji.

Podjetje Vitalis je privatna organizacija, ki se ukvarja z usposabljanjem dijakov in učiteljev iz različnih držav. V času najinega obiska je bilo pri njih cca. 130 dijakov in učiteljev iz Španije, Poljske, Slovenije, Bolgarije, Latvije in tudi nekaj beguncev iz Ukrajine. Vsi smo bivali v njihovem centru.

V okviru Vitalisa imajo različne učne delavnice v katerih dijaki opravljajo praktično izobraževanje: avtomehanično, mizarsko, za računalništvo in elektroniko, frizerski salon in kuhinjo; za ostale dijake pa organizirajo prakso v različnih podjetjih zunaj.

V okviru najinega izobraževanja sva bili skupaj z dijaki in učitelji iz Bolgarije prisotni na uvodnem sestanku in ogledu centra, popoldan pa smo si skupaj z njimi ogledali Leipzig.

Predstavili so nam tudi izobraževalni sistem v Nemčiji s poudarkom na dualnem sistemu. Ob tem je prišlo do dobre medsebojne izmenjave dobrih praks in izkušenj pri izvajanju poklicnega izobraževanja.

Obiskali sva tudi tri različne restavracije v Leipzigu, ki bi bile primerne za praktično izobraževanje naših dijakov oz. študentov. Prva je bila manjša, ki deluje v okviru Business&Innovation centra v Leipzigu, druga in tretja zelo veliki in zelo sodobno urejena pa delujeta v okviru Univerze v Leipzigu.

V petek sva po ogledu restavracije obiskali še živilsko tržnico v Leipzigu.