Predavateljica naše višje strokovne šole Polonca Leskovar Mesarič se je aprila 2022 v okviru Erasmus+ projekta udeležila usposabljanja v Galwayu na Irskem, z namenom izmenjave dobrih praks med udeleženci iz različnih držav Evrope. Po usposabljanju je strnila svoje misli v spodnjem zapisu.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, dopoldanskega in popoldanskega. Dopoldne smo udeleženci sodelovali pri različnih usposabljanjih in različnih predavateljih kot aktivni udeleženci, v popoldanskem delu pa smo analizirali dopoldansko delo predavateljev in uporabljene metode dela.  dragocena je bila tudi izmenjava izkušenj med udeleženci samimi, ki smo primerjali metode dela in uporabo tehnologije v državah, od koder smo bili.

  

Največ udeležencev je bilo iz Madžarske in različnih delov Italije, dva iz Španije, eden iz Finske in jaz iz Slovenije. Sodelovanje pri tej izmenjavi izkušenj je bilo izjemno poučno. Predvsem se nam ni treba sramovati tehnologije, ki jo imamo na razpolago za svoje delo. Opremljeni smo enako dobro ali pa celo bolje kot v nekaterih državah iz katerih so prišli udeleženci. V času Covida-19 so se srečevali s podobnimi težavami, kot smo se mi, res pa je, da so bile v večini primerov njihove izobraževalne institucije zaprte precej krajši čas.

Vsak dan je ostalo tudi nekaj prostega časa za raziskovanje kulturnih znamenitosti in naravnih lepot Galwaya. Vreme pa je, kljub grozečim oblakom, ki so se v trenutku pripodili nad nas, lepo sodelovalo z nami. Dež je vedno počakal na pozne večerne ure, ali pa na čas, ko smo aktivno sodelovali na delavnicah v prostorih institucije gostiteljice.

 

   

Mobilnost je bila odlična izkušnja, tako strokovno kot motivacijsko.

Polonca Leskovar Mesarič