Obveščamo vas,da zaradi nastale situcije Covid v preteklem letu nismo porabili načrtovanih sredstev iz Erasmus+ razpisnega leta 2019. Zato lahko za to razpisno leto mobilnosti zaposlenih za usposabljanje trajajo do 15 dni, vključno s potjo, pod pogojem da del mobilnosti poteka v času, ko predavatelj nima obveznosti na šoli.