IC PIRAMIDA MARIBOR
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Park mladih 3
2000 MARIBOR

Kandidatka: Špela Golob

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Izdelava Zgornjesavinskega želodca v mesariji Lečnik

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije,
 2. Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž., mentorica,
 3. Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. inž., članica,
 4. Lečnik Tomislav, inž.gradb.,mentor v podjetju, član.

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 16. 9. 2021 ob 12.00 v KDU.

 

Kandidatka: Sara Pungartnik

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Psihologija prehrane starejših ljudi v času Koronavirus-a (SARS -CoV-2)

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije,
 2. Dr. Blanka Vombergar, mentorica
 3. Ksenija Ekart, univ. dipl.inž.,članica
 4. Irena Vozlič Stjepčević, mag. zdr. nege, članica

Zagovor diplomskega dela bo v sredo, 22. 9. 2021 ob 15.30 v KDU.

 

 

Kandidatka: Doroteja Zolar

 

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Priprava HACCP načrta in postavitev kontrolnih točk v notranjem nadzoru surovin v pekarni Težak

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije,
 2. Marija Sraka, univ. dipl. inž., mentorica
 3. Zdenka Masten, univ. dipl.inž.,članica
 4. Volčič Šerbetar Bernarda, in. živ. in preh.,članica

 

Zagovor diplomskega dela bo v  ponedeljek, 27. septembra, ob 14.30 uri v KDU.