ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Špela Zajc

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Validacija HACCP sistema v pekarskih delavnicah Izobraževalnega centra Piramida Maribor

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
  2. Mateja Jarc univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
  3. Marija Sraka, univ. dipl. ing. živ. tehnol., somentorica, članica

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 29. 9. 2020 ob 17. 30 v KDU ( klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ:

mag. Neva Malek

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.