Za zaposlene smo julija 2018 izvedli Erasmus+ delavnico

Z delavnico smo želeli rezultate naših projektov še bolj aktivno širiti med zaposlenimi in hkrati promovirati tekoče in prihajajoče projekte.

Po analizi evalvacijskih vprašalnikov smo ugotovili, da je bila ideja o izvedbi delavnice zelo dobro sprejeta, saj so udeleženci izrazili navdušenje nad takšnim načinom prenosa informacij. Kar 87 % jih je delavnica spodbudila, da bi se udeležili mobilnosti, in menijo, da so pridobili zelo veliko novih informacij. Hkrati jih toliko tudi navaja, da so imeli možnost biti zelo aktivni.