Iz partnerske šole MFR-CFA Saint Michel Mont Mercure v Franciji so se zahvalili IC Piramida Maribor za udeležbo na Evropski in mednarodni okrogli mizi (European and International Round Tables), ki je potekala na njihovi šoli aprila 2018. Udeležili so se je predstavniki izobraževalnih ustanov iz Avstrije, Češke, Finske, Francije, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije in Ukrajine.

Iz naše šole sta bila prisotna direktor IC Piramida Maribor Davorin Urih in vodja MIC-a dr. Alenka Hmelak Gorenjak.